Podejmując współpracę z naszym biurem rachunkowym masz pewność indywidualnego podejścia oraz poufności powierzonych nam informacji.

Zastanawiasz się jak wygląda współpraca z biurem księgowym Vademecum ? W skrócie polega ona na…

  • analizie podatkowo – prawnej Twojej działalności – analiza pozwoli nam ocenić na jakich obszarach możemy być pomocni
  • nawiązaniu współpracy (umowa, pełnomocnictwa do reprezentacji przed organami skarbowymi, ZUS, GUS, PIP i inne)
  • szczegółowym ustaleniu zasad współdziałania (zasady odbioru dokumentów, procedury postępowania i opisywania dokumentów, przekazanie harmonogramu obciążeń budżetowych i danych osób do obsługi i stałego kontaktu)
  • przyjęciu pierwszych dokumentów do księgowania, po zapoznaniu – wymiana informacji, pomoc przy wystawianiu wszelkiego rodzaju dokumentów księgowych, umów etc. Dostarczenie wzorów i zasad wypełniania przelewów podatkowych, ZUS, PFRON, zrozumiałe odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania
  • stałym kontakcie i konsultacjach, najchętniej za pomocą poczty elektronicznej, w przypadkach bardziej złożonych problemów umawiamy się na spotkanie
Jacy jesteśmy….?

Doświadczeni – znamy od podszewki pracę działu finansowo – księgowego, pełną księgowość, znamy specyfikę wszystkich form organizacyjno-prawnych prowadzenia przedsiębiorstwa, od jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek cywilnych, jawnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych do komandytowo – akcyjnych. Kompetencje naszego biura rachunkowego potwierdza długoletnia praktyka, wykształcenie i posiadane certyfikaty.

Skuteczni – Twój cel → nasze działanie → wspólny sukces. Posiadając ugruntowaną wiedzę proponujemy prowadzenie ksiąg, obsługę kadrowo-płacową i inne usługi stanowiące najlepsze rozwiązanie, nierzadko alternatywę, czasem inny kierunek, spojrzenie z odmiennej perspektywy. Realizacja celów musi iść w parze z efektywnością ekonomiczną. Stawiamy na sprawną ewidencję ryczałtową, prowadzenie ksiąg handlowych, książek przychodów i rozchodów, a także profesjonalną obsługę BHP i Ppoż.

Elastyczni – proponujemy rozwiązania zawsze dopasowane do indywidualnego profilu Twojego przedsiębiorstwa. Mając doświadczenie możemy zaproponować najlepsze rozwiązania, przewidzieć skutki podejmowanych działań.

Nowocześni – korzystamy z najlepszego oprogramowania narzędziowego do pełnej księgowości dostępnego na rynku. Dodatkowo posiłkujemy się jedną z najlepszych i stale aktualizowanych baz podatkowo – prawnych, a najważniejsze potrafimy się po nich biegle poruszać.

Godni zaufania – nasze biuro rachunkowe zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności i danych, które uzyska w toku współpracy. Obowiązek zachowania tajemnicy jest bezwzględnie przestrzegany zarówno przez właścicieli jak i pracowników i współpracowników biura. Przechowujemy księgi i inne dokumenty otrzymane od klienta w sposób chroniący je przed zniszczeniem oraz dostępem osób trzecich.

Odpowiedzialni – bierzemy odpowiedzialność za wykonywane usługi księgowe zgodnie z ustawą o rachunkowości posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC